تبلیغات

آمادگي 100 درصدي پليس براي جمع‌آوري متکديان کشور

تسنيم/ رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به جلسات وزارت کشور براي حل مساله متکديان کشور، با تاکيد بر پاي کار آمدن ساير دستگاه‌هاي مسئول در اين امر، از آمادگي 100 درصدي پليس براي جمع‌آوري متکديان در سراسر کشور خبر داد.

سردار محمد شرفي با اشاره به آخرين جلسه برگزار شده در خصوص جمع‌آوري متکديان از سطح شهرها، با تاکيد بر اينکه نيروي انتظامي بر مبناي وظيفه خود و در شرايط عادي با متکديان طبق قانون برخورد خواهد کرد‌، اظهار داشت: برابر قانون تکدي‌گري و کلاشي، جرم محسوب شده و به واسطه جرم مشهود بودن آن در موضوع تکدي‌گري، پليس با مصاديق اين عنواين مجرمانه برخورد قانوني خواهد داشت.

رئيس پليس پيشگيري ناجا افزود:‌ پليس در حد توان خود با موضوع تکدي‌گري در شهرها برخورد کرده و اقدام به جمع‌‌آوري متکديان مي‌کند ولي به لحاظ تنگناهايي که پس از جمع‌آوري اين متکديان بر سر راه قرار دارد، موضوع جمع‌آوري متکديان توسط پليس نيز کندتر شده است.

وي افزود: به هرحال پس از دستگيري متکديان توسط پليس، بايد اين افراد در مکان‌هايي نگهداري شده و به سازمان‌هاي متولي سپرده شوند تا وضعيت بهداشت، تغذيه و ساير ملزومات رسيدگي به اين افراد، مورد بررسي قرار گيرد.

شرفي با بيان اينکه حل مساله متکديان هنوز از دستور جلسات وزارت کشور خارج نشده است، گفت: در اين جلسات ما به دنبال بررسي راهکارهاي موجود هستيم تا متوليان امر، پس از جمع‌آوري متکديان توسط پليس، مسئوليت اين افراد را عهده‌دار شده و به ساير وظايف خود در اين خصوص رسيدگي کنند.

رئيس پليس پيشگيري ناجا تاکيد کرد: پليس در صورت تعيين تکليف وظايف دستگاه‌هاي مختلف در موضوع متکديان و وجود داشتن زيرساخت‌هاي موجود براي نگهداري اين افراد، آمادگي کامل دارد تا تمام متکديان سراسر کشور را از سطح شهرها جمع‌آوري کند.

وي با اشاره به نقش دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز، سازمان‌هاي حمايتي و حتي قانون‌گذار در حل مساله متکديان، افزود: بايد توجه داشت هرچه نظام تقنيني و آموزشي ما قدرتمندتر و نظام اقتصادي ما عادلانه‌تر باشد، جرائم ما کاهش پيدا مي‌کند و ما امروز نيازمند ظرفيت‌سازي در تمامي بخش‌ها هستيم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات