تبلیغات

داستانک/ آن سوي پنجره

حوزه/ آن سوي پنجره، صداي خسته‌ي يک دوره‌گرد. اين سوي پنجره، داستانِ نيمه‌تمام من.
آن سوي پنجره، صداي قيل و قال بچه‌ها؛ صداي شادِ دوره‌گرد. اين سوي پنجره، لبخندي براي يک پايان.
آن سوي پنجره، بادبادک بالا و پايين مي‌رود و با لبخند، دستش را براي من تکان مي‌دهد. اين سوي پنجره، کودکي از درونم بالا و پايين مي‌پرد؛ قلقلکم مي‌دهد. بي‌اختيار مي‌خندم و دستم را تکان مي‌دهم.
آن سوي پنجره، صداي رعد، صداي باران، صداي کلاغ. اين سوي پنجره، صداي ورق خوردن کاغذ، صداي بارانِ شعر.
آن سوي پنجره، خزان. اين سوي پنجره، بهار. چه‌قدر عطر اين گل‌ها را دوست دارم. مادرم پشت دارِ قالي‌ است.
آن سوي پنجره، انار مي‌خندد. صداي شاد کلاغ در آسمان مي‌پيچد؛ صداي بال زدن. چه تابلوي زيبا و زنده‌اي!
آن سوي پنجره، در شب لبخند مي‌زند آدم‌برفي. او بارها آن سوي شب را ديده است.
آن سوي پنجره، کبوتر از آشتي مي‌خواند. اين سوي پنجره دست‌هايم دانه مي‌پاشد. بيا تا باد نيامده!
آن سوي پنجره، باغچه خواب بهار مي‌بيند. اين سوي پنجره، دست‌هايم پر از بوي عطر سيب است.
آن سوي پنجره، صداي شادِ پاي او. اين سوي پنجره، صداي تاپ تاپ قلب من. چه غوغايي دارد يک پنجره شادي!
آن سوي پنجره، باد دست مرا گرفت و به آسمان برد. چه هواي پاکي، چه آبيِ بيکراني، چه نغمه‌هاي دل‌انگيزي! به ياد تو افتادم. تو که در زميني و آبيِ بيکراني، نغمه‌ي دل‌انگيزي و پاک. به سمت تو مي‌آيم. دستم را بگير.
آن سوي پنجره، پروانه‌اي از دست‌هاي تو پريد. اين سوي پنجره، خنده بر لبان من گُل کرد.

به قلم فريبرز «آشنا» لرستاني در مجله سلام بچه ها

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات