تبلیغات

سدهايي که آب درياچه اروميه را خشک کردند

تسنيم/ معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که توسعه باغات اطراف درياچه اروميه و ايجاد 44 سد در سال‌هاي اخير باعث خشک شدن آب درياچه اروميه شده است، گفت: براي رفع مشکلات نيازمند نگاه همه جانبه و فرابخشي هستيم.

پيروز حناچي در تشريح وضعيت درياچه اروميه و خشک شدن آن اظهار کرد: درياچه اروميه به دليل نداشتن نگاه همه‌جانبه به وضعيت کنوني درآمد و مشکلات آن چند برابر شد. همه 44 رودخانه‌اي که به درياچه سرازير مي‌شد با ساخت سد مسدود شدند و با اين ساخت و سازهاي غيرعلمي آب اشباع اين درياچه به تدريج خشک شد و به وضعيت فعلي درآمد.

به گفته وي، نگاه صرفا بخشي به موضوعات مختلف و کلان باعث آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري مي‌شود و هزينه‌هاي فراواني را نيز به جامعه بار مي‌کند.

وي يادآور شد: حجم زيادي از باغات در اطراف درياچه اروميه با استفاده از چاه‌هاي اطراف درياچه توسعه پيدا کرد که نبايد توسعه پيدا مي‌کرد. بدين‌معنا که خاک اشباع شده از آب به تدريج از آب خالي شد و با اين وجود هرچقدر که آب به درياچه سرازير مي‌شود صرف اشباع قسمت‌هاي تخليه شده از آب مي‌شوند.

حناچي تاکيد کرد: نگاه بخشي مشکلات را بيشتر مي‌کند، براي رفع مشکلات نيازمند نگاه همه جانبه و فرابخشي هستيم.

وي با بيان اين‌که ساخت سد و توسعه باغات به تنهايي عملي شايسته است، گفت: اما همين احداث‌ها در صورتيکه بدون درنظر گرفتن مسايل پيراموني آن و نگاه همه جانبه باشد صدمات جبران ناپذيري مانند خشک شدن درياچه اروميه را رقم مي‌زند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات