تبلیغات

آيا راه‌حل آمريکا براي خاموش کردن انتفاضه سوم فلسطيني‌ها جواب خواهد داد؟

آيا راه‌حل آمريکا براي خاموش کردن انتفاضه سوم فلسطيني‌ها جواب خواهد داد؟

مشرق/ متن پيش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

درحالي که انتفاضه سوم فلسطيني‌ها همچنان ادامه دارد، وزير خارجه آمريکا براي حل بحران پا پيش گذاشت و به گفتگو با طرف‌هاي اردني و صهيونيستي پرداخت که اولين نکته مضحک اين گفتگو شرکت ندادن طرف فلسطيني بود. حال بايد ديد اين توافق نمايشي انتفاضه سوم را متوقف خواهد کرد.
درحالي که انتفاضه سوم فلسطيني ها موسوم به انتفاضه قدس همچنان ادامه دارد، بيست و چهارم ماه گذشته ميلادي «جان کري»، وزير خارجه آمريکا با هدف حفظ اوضاع در مسجد الاقصي و دستيابي به توافقي اردني – اسرائيلي موجبات سرکوب و پايان دادن به قيام فلسطيني ها را فراهم کند.

- بندهاي توافق
با توجه به آنچه رسانه ها اقدام به انتشار آن کرده اند، مهمترين نکات مورد توجه در اين توافق سه جانبه آمريکايي – اردني – اسرائيلي احترام به نقش اردن در اداره مسجد الاقصي از سوي اسرائيل و حفظ وضع موجود و ادامه حضور مسلمانان براي اداي نماز – البته اين امر شامل فلسطيني هاي تحت پيگرد رژيم صهيونيستي نمي باشد - و غير مسلمانان براي بازديد و زيارت از اين مسجد است.

براساس اين توافق سه جانبه رژيم صهيونيستي متعهد مي شود، سياست تقسيم زماني و مکاني مسجد الاقصي را اعمال نکند و با همکاري اردن اقدام دوربين‌هايي براي کنترل اوضاع در مسجد الاقصي مي کند.

اما اولين مانع در اجراي اين توافق زماني رخ نمود که نخست وزير رژيم صهيونيستي با پيشنهاد اردن مبني بر نصب دوربين در تمام نقاط مسجد الاقصي موافقت کرد، اما ارتش رژيم صهيونيستي با نصب اين دوربين ها توسط وزارت اوقاف اردن مخالفت کرد و اين اقدام را اقدامي صرفا اسرائيلي شمرد.

توافق سه جانبه اردن – اسرائيل – آمريکا مي تواند شعله انتفاضه قدس را خاموش کند

- توقف انتفاضه
به باور تحليلگران هدف اصلي اين توافق سه جانبه متوقف کردن انتفاضه بود، چون به طور ضمني با تغيير اوضاع حاکم بر مسجد الاقصي و تبديل آن به مکاني که مسلمانان و يهوديان در آن از حقي مساوي و برابر برخوردارند، موافقت کرده بود.

سوالي که مطرح مي شود، اين است که آيا اين توافق سه جانبه انتفاضه را متوقف خواهد کرد؟

«يوسف رزقه»، نويسنده و تحليلگر فلسطيني بر اين باور است که با توجه به آگاهي و بيداري ملي، سياسي، فلسطيني و عمومي که مشاهده مي شود، نمي توان به موفقيت اين توافق اميدوار بود، به ويژه آنکه اين انتفاضه، قيامي خودجوش و مردمي است و گروه خاصي هدايت آن را در دست ندارد، تا با توجه به منافعش با آن تعامل کند.

«عدنان ابو عامر»، نويسنده و تحليگر امور سياسي فلسطيني نيز با اين ديدگاه موافق است و توقف انتفاضه را امري بعيد مي داند و مي افزايد: انتفاضه تصميمي ميداني است و هيچ توافقنامه بين المللي و منطقه اي که در خدمت به ملت فلسطين نباشد، نمي تواند، آن را متوقف کند.

در خصوص نقش اردن در اين توافق و دلايل امضاي آن ابو عامر مي گويد: منافع اردن در توقف و پايان انتفاضه است، چون نمي خواهد، مرزهايش با سرزمين هاي اشغالي شاهد تنش و بحران باشد، از سوي ديگر ادامه اعتراض ها و قيام مردمي فلسطيني ها بازتابي منفي بر امنيت داخلي اين کشور دارد.

توافق سه جانبه اردن – اسرائيل – آمريکا مي تواند شعله انتفاضه قدس را خاموش کند

- سناريوهاي پيش رو
گزارش ها از سه سناريو جهت اجراي احتمالي اين توافق سه جانبه سخن مي گويند:

يک: اجراي آنچه در توافق ذکر آن رفته است
در اين صورت اردن مسئوليت ورود و خروج گردشگران و اداره مسجد و بازديد زائران از جمله بازديد کنندگان يهودي را برعهده خواهد داشت و رژيم صهيونيستي مسئوليت اداره دروازه هاي مسجد از خارج را عهده دار خواهد بود.

دو: اجراي توافق براساس برداشت هريک از طرف ها
در اين حالت هريک از طرف ها از جمله رژيم صهيونيستي برداشت خود را از توافق خواهد داشت و آنچه مسئوليت طرف اردني در توافق عنوان شده را خود برعهده خواهد گرفت، در اين سناريو بالطبع اشغال مسجد الاقصي و تجاوز به آن ادامه خواهد يافت و سناريويي است که احتمال پياده کردن آن بسيار است.

سه: عدم توجه به توافقات حاصل شده
اين سناريو به نوعي ادامه سناريو دوم به شمار مي آيد که در آن هريک از طرف ها از جمله رژيم صهيونيستي سياست هاي خود در مسجد الاقصي و قدس اشغالي را دنبال خواهد کرد و اين به معناي ادامه تنش در اين مناطق و نقاط است.

- موضع رژيم صهيونيستي
موضوع نصب دوربين در نقاط مختلف مسجد الاقصي تنها به سود رژيم صهيونيستي چون دستگاه هاي اين رژيم به واسطه آنها کوچکترين تحرکات فلسطيني ها در اين مسجد را تحت نظر قرار خواهد داد.

اين درحالي است که دفتر نخست وزيري رژيم صهيونيستي تاکيد کرده است که اين توافق سه جانبه حق يهود در ادامه ورود به مسجد الاقصي همانند دوره پيش از انتفاضه را تضمين و جايگاه اسرائيل در عرصه بين المللي را بهبود خواهد بخشيد و فلسطيني ها را مسئول هر رخ دادي خواهد دانست که در اين مسجد حادث خواهد شد.

با وجود اين ديدگاه هاي مثبت، تحليلگران و صاحب نظران اسرائيلي در امکان متوقف کردن انتفاضه فلسطيني ها با توسل به اين توافق خوش بين نيستند و تاکيد مي کنند که مقاومتي که امروزه از سوي فلسطيني ها شاهد آن هستيم، عميق تر و گسترده تر از آن است که با اين توافق سه جانبه فروکش کند.

اين تحليلگران بر اين باورند: موج زير گرفتن ها و چاقو زدن ها و درتاب شيشه هاي مولوتوف که اسرائيلي ها را به وحشت انداخته، انگيزه اي براي جوانان فلسطيني جهت ادامه انتفاضه اشان است.

توافق سه جانبه اردن – اسرائيل – آمريکا مي تواند شعله انتفاضه قدس را خاموش کند

موضع فلسطيني
در اين توافق سه جانبه «محمود عباس»، رئيس تشکيلات خود گردان به عنوان نماينده طرف فلسطيني حضور نداشت، به همين دليل تشکيلات خود گردان آن را دامي دانست که توسط نخست وزير رژيم صهيونيستي براي فلسطيني ها گسترده شده است.

ديگر شخصيت هاي فلسطيني از جمله شيخ «عکرمه صبري»، رئيس هيئت اسلامي عالي بيت المقدس و خطيب مسجد الاقصي نيز ضمن اعلام عدم رضايت خود از اين توافق، آن را توافقي دانستند که ريشه مشکلات را درمان نمي کند.

بنابراين عجيب نيست، اگر مشاهده شود، معاون وزير خارجه اسرائيل خواهان بر افراشتن پرچم اين رژيم بر بالاي مسجد الاقصي بدون توجه به توافق صورت گرفته، مي شود، چون نخبگان صهيونيستي بر اين باورند، اين توافق به طرح هاي اسرائيل جهت افزايش روند يهودي سازي قدس و حضور در مسجد الاقصي مشروعيت مي بخشد و متاسفانه اردن احمقانه از عدم تغيير اوضاع در قدس و مسجد الاقصي به موجب اين توافق سخن مي گويد.

اگر غير از اين بود، اردن، اسرائيل را به خاطر گزارش منتشر شده در شماره 30 اکتبر گذشته روزنامه صهيونيستي هاآرتص زير سوال مي برد که در آن تاکيد شده بود، نخست وزير اسرائيل خواهان تصويب طرح حمايت مالي کابينه اين رژيم از 19 جمعيت يهودي فعال در زمينه ساخت مجدد هيکل توسط کنست شده است.

اين نشان مي دهد که نتانياهو به خوبي توانسته اردن را فريب دهد، به ويژه اگر مطبوعات رژيم صهيونيستي را در اين برهه زماني رصد کنيم که به عنوان مثال «هاآرتص» در گزارشي که در يکي از شماره هاي اخيرش منتشر کرد، از اقدام کابينه رژيم صهيونيستي در برگزاري اردوهاي مسافرتي براي ده ها هزار دانشجوي يهودي جهت آشنايي با معبد هيکل خبر داده بود و يا اقدامات کابينه رژيم صهيونيستي را از نظر بگذرانيم، خواهيم ديد که در همين برهه زماني وزارت آموزش اسرائيل ماده درسي جديدي براي دانش آموزان اسرائيلي گنجانده که شناخت و آگاهي و بينش آنها را نسبت به هيکل و لزوم بناي مجدد آن افزايش مي دهد.

به همين دليل کارشناسان جهان اسلام و عرب توافق سه جانبه اردن – اسرائيل – آمريکا را تلاشي براي سرکوب و توقف انتفاضه قدس مي دانند که در ساده ترين حالت حق مشروع فلسطيني ها در مقاومت در مقابل حملات سازمان يافته و هدف مند اشغالگران جهت تقسيم زماني و مکاني مسجد الاقصي را از آنها سلب مي کند.

همانگونه اين توافق سه جانبه بر طرح فرانسه براي فرستادن ناظران بين المللي به مسجد الاقصي خط بطلان کشيد و در مقابل اجازه داد، اداره امور همچنان در دست اسرائيل باقي بماند تا هرآنچه با منافع و باورهايش همسويي داشته باشد را در قدس و مسجد الاقصي پياده کند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات