تبلیغات

معرفي کتاب/ «زنان نگران»؛ آشنايي با اجزاي چهارگانه اضطراب

کتابستان/ آشنا کردن مخاطب با اجزاي چهارگانه اضطراب (افکار، احساسات ذهني، حس هاي تني و رفتار) از نکات مثبتي است که باعث مي شود راحت تر اضطراب را شناخته و بتوان با آن مقابله کرد.

عنوان: زنان نگران
نويسنده: هالي هزلت استيونز
مترجم: مهدي قراچه داغي
انتشارات: پيکان

آيا نگران امور ساده اي مانند دير کردن، کارهاي خانه يا تعميرات جزئي خانه و اتومبيل خود مي شويد؟ آيا مي ترسد شکست بخوريد، بازدهي کار شما کاهش يابد يا نتوانيد به شکلي که مي خواهيد ظاهر شويد؟ آيا وقتي نگران مي شويد نشانه هايي مانند معده درد، تنش هاي عضلاني، تحريک پذيري يا مشکل در خوابيدن پيدا مي کنيد؟ آيا نگراني در شما ايجاد دفع الوقت و مسامحه مي کند؟ آيا از کمبود تمرکز شکايت داريد؟ آيا نگراني باعث شده است در روابط اجتماعي دچار مشکل شويد؟ آيا ... ؟؟؟

نگراني، هراس، ترس، اضطراب، استرس، تنش و فشار رواني واژه هاي نام آشنايي هستند. هرچند ماهيت آن ها و تمايزي که با هم دارند کمي براي مردم داراي ابهام است. اگر ناخن خود را مي جويد، اگر داراي تيک هاي عصبي مانند پرش شانه، پلک، لب و مانند اين هستيد، اگر پاي خود را دائما تکان داده و يا به زمين مي زنيد، اگر دائما با انگشتان خود بازي مي کنيد، اگر مداد را به ميز مي کوبيد و در صورتيکه به صورت مکرر به دستشويي مي رويد مي‌توان با احتمال بالايي ادعا کرد که دچار يکي از مشکلاتي هستيد که ذکر شدند.

در اين کتاب تمرکز بر نگراني و اضطراب است. هر چند به صورت بسيار اجمالي اشاره اي به تفاوت ميان نگراني، هراس و اضطراب شده، نويسنده در ابتدا به معرفي اين اختلال و بيان راه هايي به منظور تشخيص صحيح آن اشاره کرده و در قدم بعدي شيوه هايي را براي درمان آن ذکر کرده است.

برخي افراد به صورت طبيعي بيشتر از ديگران دچار نگراني و اضطراب هستند، گويي اين حالت در شخصيت آنان نهفته است. نويسنده از اين حالت به «عاطفه منفي» تعبير کرده است. افراد داراي عواطف منفي در برابر عوامل محرک نگراني آسيب پذيرتر هستند و نياز بيشتري به آشنايي با اين مشکل و راه هاي مقابله با آن دارند. بنابر ادعاي نويسنده در صفحه 10، روش هاي موثري که در اين کتاب توضيح داده شده اند به بسياري از زنان مضطرب کمک کرده است تا از ميزان اضطراب خود بکاهند.

اين کتاب از سه بخش تشکيل شده است که بعد از بيان برخي مباحث کلي و تبيين چرايي بيشتر بودن اضطراب در زنان نسبت به مردان در بخش اول، به راه هاي غلبه بر اضطراب به صورت عمومي در بخش دوم و راه هاي غلبه بر اضطراب به صورت ويژه در روابط اجتماعي، کار و موفقيت و نگراني درباره ايمني و آسيب هاي اجتماعي در بخش سوم اشاره شده است.

توجه به واقعيت نگراني خود» اولين راه کاري است که ارائه شده است. «با آن چه به شما احساس هراس مي دهد روبرو شويد»، «به خود آرامش بدهيد» و «در لحظه حال باقي بمانيد» عنوان هاي اصلي فصل هايي هستند که راهکارهايي را براي درمان و مقابله با اضطراب بيان کرده اند. آشنا کردن مخاطب با اجزاي چهارگانه اضطراب (افکار، احساسات ذهني، حس هاي تني و رفتار) از نکات مثبتي است که باعث مي شود راحت تر اضطراب را شناخته و بتوان با آن مقابله کرد.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات