تبلیغات

استرس کارلوس کی روش را بیمار کرده است؟

ساعت 24-کارلوس کی روش این روزها حال چندان مساعدی ندارد. او که در هفته گذشته به اوج مشکلاتش با اسدی رسید، به خاطر استرس و فشار های وارد شده راهی بیمارستان شد. علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال شب گذشته در آخرین مصاحبه خود از حال بد کی روش خبر داد. او گفت:« کی روش به خاطر استرس مشکلاتی داشته و مریض شده است.»

استرس کارلوس کی روش را بیمار کرده است؟کارلوس کی روش این روزها حال چندان مساعدی ندارد. او که در هفته گذشته به اوج مشکلاتش با اسدی رسید، به خاطر استرس و فشار های وارد شده راهی بیمارستان شد. علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال شب گذشته در آخرین مصاحبه خود از حال بد کی روش خبر داد. او گفت:« کی روش به خاطر استرس مشکلاتی داشته و مریض شده است.»

کارلوس کی روش و علیرضا اسدی این روزها برای همدیگر شمشیر را از رو بسته اند.این دو بیانیه و مصاحبه های زیادی علیه هم کرده اند که علی کفاشیان به کروش نسبت به این مصاحبه ها تذکر داد.کفاشیان حتی کروش را هم تهدید به اخراج کرد.

گویا پزشکان به کی روش توصیه کرده اند که به هیچ وجه نباید استرس داشته باشد. حال جسمانی سرمربی ایران زیاد خوب نیست و باید ازفضای حاشیه ای دور باشد.

مرجع : ایسنا

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات