تبلیغات

مردان کدام ظاهر زنان را بيشتر مي‌پسندند؟

نيک صالحي/ مردان بدون استثنا زنان را بدون آرايش و يا با آرايش خيلي کم مي‌پسندند.
براي همه زنان مهم است که مردها چه ظاهري از آنها را بيشتر مي پسندند. دانستن سليقه مردان کار سختي نيست اين مطلب راهنماي خوبي پاسخ به اين سوال است که کدام ظاهر زنان را مردان دوست دارند؟

در يک تحقيق و همه پرسي محققان۴۰ زن را با ظاهر متفاوت و آرايش متفاوت انتخاب کردند و از آنها خواستند که مدل عکاسي شوند. از اين زنان خواسته شد که با آرايش و ظاهري که براي يک قرار عاشقانه مهم دارند براي عکاسي حاضر شوند. مدل‌ها قبل و بعد از آرايش و حتي در حين آرايش عکاسي شدند.

بعدعکس هاي اين مدلها را برا۴۰ زن و۴۰ مرد ديگر نمايش دادند و از آنها خواسته شد که عکس‌ها را به دقت نگاه کنند و از آنها خواستند که جذابترين عکس هر زن را انتخاب کنند.

نتيجه کاملا با آنچه که زنها خودشان در مورد عکس‌هايشان قضاوت مي‌کردند متفاوت بود. در حاليکه زنها عکس‌هاي با آرايش را جذابتر مي‌دانستند مردان عکس‌هاي بدون آرايش را مي‌پسنديدند.

آن ۴۰ زني که عکس‌ها را ديدند زنان را با آرايش جذابتر ميدانستند و مردان بدون استثنا زنان را بدون آرايش و يا با آرايش خيلي کم مي‌پسنديدند.

بنابراين برخلاف تصور زنان که فکر مي‌کردند مردها چهره‌هاي با آرايش زياد را جذاب مي‌دانند و براي اولين قرار شامشان سعي ميکردند با آرايش جذابتر به نظر برسند، مردان ترجيح ميدادند که چهره‌ها طبيعي ويا با آرايش خيلي کم باشند.

خلاصه اينکه اگر قرار شام عاشقاته داريد بهتر است ديگر از مژه مصنوعي و رژ لب غليظ و تيره استفاده نکنيد مطمئن باشيد چهره طبيعي شما با يک آرايش ساده و کم بسيار در نظر آقايان جذابتر است.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات