تبلیغات

دهان و دندان/ آيا ارتودنسي درد دارد؟

سيمرغ/ ارتودنسي روشي براي نظم و ترتيب دادن به دندان هاست.
در اين روش با اعمال کشش، دندان ها را به حرکت وا مي‌دارند. طبيعي است که کودکان هم مثل بزرگترها بپرسند که آيا اين فرآيند درماني درناک است يا چه مدت طول مي‌کشد و يا اينکه چه طور درمان صورت مي‌گيرد؟
ارتودنسي نيازمند يک دورۀ سازگاري است که البته گاهي اوقات اندکي درد هم دارد.
ارتودنسي شيوه اي است با اعمال کشش بر روي برخي دندان ها، حتي بر روي آنهايي که دقيقاً در رديف دنداني قرار دارند، آنها را به حرکت وامي‌دارد.
اين در حالي است که اين کشش نيروي شديدي را به بافت هاي محافظ دندان وارد مي‌کند که بنابر افراد مختلف اين شدت تفاوت دارد. دردي که در ابتداي درمان ايجاد مي‌شود بسيار محسوس است، يعني در 3 تا 4 روز ابتدايي بعد از قرار دادن دستگاه ارتودنسي.
البته اين درد ديگر خيلي شديد نيست، لازم است که بين درد داشتن و احساس ناراحتي و آزار تفاوت قائل شد.
بايد خاطر نشان شود که جراحان دندانپزشکي مدتي است که از مواد کارا و مفيدتر استفاده مي‌کنند، موادي که مي‌تواند تا حدي درد ناشي از اين کشش را در مراحل اوليه کاهش دهد.

به طور کلي بايد يک دورۀ زماني 2 تا 6 روزه را براي سازگاري و انطباق با شرايط اين دستگاه در نظر بگيريد.
مسکن ها مي‌توانند طي 3 تا 4 روز ابتدايي، درد را تسکين دهند.

براي کاهش همۀ دردها، يک داروي مسکن، يک ساعت قبل از قرار دادن دستگاه و شب آن روز تجويز مي‌شود، اين دارو را در صورت نياز يعني زمان درد مي‌توان مجدداً مصرف کرد.
و اگر درد همچنان ادامه داشت، حتماً بايد با دندانپزشک تان تماس بگيريد.
توجه! به هيچ وجه براي تسکين درد از آسپرين استفاده نکنيد زيرا اين مسکن باعث خونريزي مي‌شود. در اين مواقع فقط بايد از پاراستامول کمک گرفت.

چه توصيه هايي براي زمان بعد از قرار دادن دستگاه ارتودنسي، وجود دارد؟
افرادي که دستگاه ارتودنسي را در دهان شان قرار داده اند، حتماً اين توصيه ها را بخوانند و عمل کنند:

چيزهاي نرم و به ويژه سرد بخوريد، مثل: بستني، نوشيدني هاي سرد، لبنيات خنک و... .

به فرزندتان توصيه کنيد که در اولين روزها پس از قرار دادن دستگاه ارتودنسي، در بوفۀ مدرسه هر چه را که مي‌خواهد بخورد، تکه تکه کند.
مسائل بهداشت دهان و دندان را دست کم نگيريد و به آنها توجه ويژه اي داشته باشيد.

ناراحتي و درد ممکن است باعث ترس از مسواک زدن بشود.
اين در حالي است که عدم رعايت بهداشت دهان و دندان مي‌تواند منجر به ورم لثه، و يا التهاب لثه ها بشود که در اين صورت دندان ها به شدت حساس خواهند شد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات